Αύγουστος 2019

Η τρίτη δράση του project έλαβε χώρα τον Αύγουστο 2019, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν δείγματα νερού άρδευσης από τους οπωρώνες που συμμετείχαν στις προηγούμενες δράσεις, με σκοπό την ανάλυση των αρδευτικών νερών και την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων για την θρεπτική κατάσταση των οπωρώνων και κατ’ επέκταση σωστότερων και καλύτερων προτάσεων θρέψης και λίπανσης.

Περιοχή: Πιερία
Ημερομηνία: 01/08/2019