Πολιτική Απορρήτου

H i-Conshare που διαχειρίζεται το https://www.welovekiwi.gr (η ιστοσελίδα»). Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Κάνουμε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με σκοπό μόνο την παροχή και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου («Όροι», «Όροι Χρήσης») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το https://www.welovekiwi.gr ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η i-Conshare.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Συλλογή Πληροφοριών και Χρήση

Ενώ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για την αναγνώρισή σας. Στα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνεται το όνομα σας, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό («Προσωπικές πληροφορίες»).

Καταγραφή Δεδομένων

Όπως και πολλοί άλλοι φορείς ιστοσελίδα, συλλέγουμε πληροφορίες ότι ο browser σας στέλνει κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας («Καταγραφή δεδομένων»). Αυτό το αρχείο καταγραφής δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το πρωτόκολλο του υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο («IP») διεύθυνση, τον τύπο του browser, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, από τις σελίδες του δικτυακού μας τόπου που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το χρόνο που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστική.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό ποσότητα δεδομένων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλεται στον browser σας από ένα web site και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Όπως πολλές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε «cookies» για να συλλέγουμε πληροφορίες. Μπορείτε να αναθέσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε ένα cookie αποστέλλεται. Ωστόσο, αν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της ιστοσελίδας μας.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος διαβίβασης στο ίντερνετ ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Παρότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε εμπορικά αποδεκτό μέσο για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Τροποποιήσεις Στην Πολιτική Απορρήτου

Μπορεί να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε συχνά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

Τερματισμός

Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, και χωρίς κανένα περιορισμό, αν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίοι από τη φύση τους θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τις διατάξεις ιδιοκτησίας, τις αποποιήσεις εγγύησης, τις αποζημιώσεις και τους περιορισμούς της ευθύνης.

Σύνδεσμοι Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις και με άλλους φορείς δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο και για αυτό δεν φέρουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές των φορέων αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε και να συμφωνήσετε στο ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκληθεί σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου όλων των φορέων των δικτυακών τόπων ή των υπηρεσιών που επισκέπτεστε.

Διέπον Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Greece / Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες που μπορεί να έχουμε συνάψει μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Αν μια αναθεώρηση πραγματοποιηθεί θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν οποιοσδήποτε νέος όρος τεθεί σε ισχύ. Τι συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή, θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας, αφού οι αναθεωρήσεις αυτές τεθούν σε ισχύ, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.