Απορρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχειών Αγγουριών

Απορρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχειών Αγγουριών

Απορρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχειών Αγγουριών

[ad_1]

Η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, η αύξηση της ρίζας και η συνολική ανάπτυξη των φυτών επηρεάζονται άμεσα από τη θερμοκρασία στην περιοχή της ριζόσφαιρας.

Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας αγγουριού διερευνήθηκε η απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων (Αζώτου Ν, Φωσφόρου P, Ασβεστίου Ca, Καλίου Κ και Μαγνησίου Mg). Διερευνήθηκαν τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες ριζόσφαιρας 12 C, 20 C, 28C και 36 C.

Σε θερμοκρασία 28C ριζόσφαιρας παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη του φυτού με την μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια καθώς και η μεγαλύτερη απορρόφηση νερού από το φυτό.

Απορρόφηση Νερού Αγγουριού

Η απορρόφηση όλων των θρεπτικών στοιχχείων αυξήθηκε όταν η θερμοκρασία ριζοστρώματος αυξήθηκε από 12 C σε 20 C. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 20 και 36 C η απορρόφηση φωσφρόρου P και ασβεστίου Ca συνέχισε να αυξάνεται ενώ αυτή του Αζώτου N, Καλίου K και Μαγνησίου Mg επηρεάστηκε πολύ λίγο.

Καταλήγοντας, η βέλτιστη θερμοκρασία ριζόσφαιρας για την καλύτερη αναπτυξη του φυτού ήταν οι 28 C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της ριζόσφαιρας προκαλούν παρεμπόδιση απορρόφησης των ιόντων με συνέπεια την παρεμπόδιση της συνολικής ανάπτυξης του φυτού ενώ η πολύ υψηλή θερμοκρασία > 30 C μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση ιόντων κυρίως φωσφόρου P (Daskalaki and Burrage, 1998).

Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc

[ad_2]

Πηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι