Περίοδος Κλαδέματος Ακτινιδιάς Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

Περίοδος Κλαδέματος Ακτινιδιάς Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

Περίοδος Κλαδέματος Ακτινιδιάς Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

[ad_1]

Περίοδος Κλαδέματος Ακτινιδιάς Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

Το χειμερινό κλάδεμα των δένδρων ακτινιδιάς επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του λήθαργου των βλαστών και να γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας.

Το κλάδεμα διαμόρφωσης κατά τα πρώτα χρόνια δεν πρέπει να είναι αυστηρό με σκοπό τη δημιουργία απλής και καλοσχηματισμένης μορφής ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο φυτό να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να αποκτήσει ισχυρό κορμό.

Σκοπός του χειμερινού κλαδέματος είναι η βράχυνση των βλαστών που καρποφορούν, η διατήρηση της παραγωγής κοντά στον κεντρικό σκελετό και τους βραχίονες του φυτού και η αφαίρεση καρποφόρων κεφαλών που καρποφόρησαν για δύο έτη και μετά τη δημιουργία βλαστών αντικατάστασης.

Αρχικά, επιδιώκεται η αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ των ριζών και της κόμης των φυτών και η διευκόλυνση του φωτισμού και αερισμού της κόμης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η καλύτερη καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των δένδρων ακτινιδιάς.

Οι καλλιεργητές θα πρέπει πάντα να τηρούν τις γενικές αρχές κλαδέματος και στο κλάδεμα των δένδρων ακτινιδιάς, όπως ότι το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός, γιατί με αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών και τα εργαλεία κλαδέματος που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται.

We Love Kiwis Banner

[ad_2]

Πηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι