Περί Τα 155 Ευρώ Το Ζώο Συνδεδεμένη Βοοειδών

Περί Τα 155 Ευρώ Το Ζώο Συνδεδεμένη Βοοειδών

Περί Τα 155 Ευρώ Το Ζώο Συνδεδεμένη Βοοειδών

[ad_1]

Με τη θετική είδηση ότι η συνδεδεµένη ενίσχυση τόσο στα βοοειδή όσο και στα αιγοπρόβατα θα διατηρηθούν τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα περί τα 155 ευρώ και στα 10,3 ευρώ ανά ζώο αντίστοιχα, γίνεται προσπάθεια να ανακοπούν οι έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων για την καθυστέρηση στην πληρωµή τους. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµα αφενός δεν έχουν βγει οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων και αφετέρου δεν υπάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις για την ηµεροµηνία της πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτος στόχος από την πλευρά του υπουργείου και του Οργανισµού Πληρωµών είναι η επόµενη εβδοµάδα και µάλιστα προς το τέλος της, ενδεχοµένως την Παρασκευή 14 Μαΐου, ενώ αν αυτό δεν καταστεί δυνατό η πληρωµή θα µετατεθεί για την εβδοµάδα 17 µε 21 Μαΐου. Εν τω µεταξύ, είναι και κάποιοι από τους υπηρεσιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ που µιλούν για πίστωση ακόµα και για την τελευταία εβδοµάδα του µήνα, επικαλούµενοι διαδικασίες, µεταξύ των οποίων και οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, οι οποίες ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί προκειµένου να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και το ύψος της ενίσχυσης στα ζωικά ώστε να βγει και η τελική καρτέλα πληρωµής.   

Να σηµειωθεί, πάντως, ότι η πληρωµή αυτή θα έδινε µια πολυπόθητη ανάσα ρευστότητας στον παραγωγικό κλάδο της κτηνοτροφίας, καθώς αφορούν ποσό της τάξης των 55 εκατ. ευρώ περίπου για τους αιγοπροβατοτρόφους και των 35 εκατ. ευρώ για τους βοοτρόφους.

Ακόµα σε εκκρεµότητα τα υπόλοιπα της ενιαίας από πέρυσι

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης της περσινής χρονιάς, να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµα ένα αρκετά µεγάλο κοµµάτι από αυτά, για τα οποία το µόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να πιστωθούν µέχρι τις 30 Ιουνίου βάσει του κοινοτικού κανονισµού, προς αποφυγήν καταλογισµών στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τους διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών καθίσταται σαφές ότι όποιες διευθετήσεις γίνονται θα µπαίνουν στην επόµενη παρτίδα πιστώσεων, µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά να έχει δηλώσει πρόσφατα ότι «τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο». Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός από την πλευρά του ανέφερε ότι «µέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνουν πληρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Αιτία της καθυστέρησης το ζήτηµα που έχει ανακύψει µε το Εθνικό Απόθεµα, το οποίο αν δεν λυθεί δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν και οι πιστώσεις που εκκρεµούν. Αυτό που αξίζει πάντως να σηµειωθεί είναι ότι στην πληρωµή της Μεγάλης Τετάρτης, ενώ είχε ανακοινωθεί τόσο από τον υπουργό όσο και από την υφυπουργό ότι θα γίνουν και συµπληρωµατικές πληρωµές για βασική ενίσχυση, πράσινη ενίσχυση και γεωργούς νεαρής ηλικίας, το ποσό που πληρώθηκαν οι δικαιούχοι αγρότες ήταν µόλις 1,7 εκατ. ευρώ.

Λιγότερο µπάτζετ για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2021 στα ζωικά  

Εν τω µεταξύ, µειώνεται ελαφρώς ο προϋπολογισµός για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις σε βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας, βιοµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια και κορινθιακή σταφίδα για το έτος 2021, µε σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις. Πρόκειται για ποσά που αφορούν πληρωµές που θα γίνουν προς τους κτηνοτρόφους σε ένα χρόνο και όχι αυτές που αναµένονται στα ζωικά το επόµενο διάστηµα.

Ειδικότερα, για το έτος 2021 στη συνδεδεµένη βόειου κρέατος, ο ετήσιος προϋπολογισµός καθορίζεται στα 35.016.195 ευρώ (από 35.558.453 ευρώ για το 2019 και 2020), ενώ αντίστοιχα για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος το µπάτζετ για το έτος 2021 ανέρχεται στα 54.386.238 ευρώ από 55.228.458 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020. Αντίστοιχα, στα πορτοκάλια που οδηγούνται προς χυµοποίηση στα 5.357.695 ευρώ από 5.440.664 ευρώ το 2020 και στην κορινθιακή σταφίδα στα 4.818.304 ευρώ από 4.892.920 ευρώ το έτος 2020.

Πηγή: agronews.gr

[ad_2]

Πηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι