Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

[ad_1]

Τη περίοδο που διανύουμε (Άνοιξη) η επικονίαση των λουλουδιών γίνεται στη πλειοψηφία τους με τη βοήθεια των μελισσών. Επομένως, να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται οι ψεκασμοί κατά τις απογευματινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προστατεύουμε τις Μέλισσες
Επομένως, να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται οι ψεκασμοί κατά τις απογευματινές ώρες.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

[ad_2]

Πηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι