Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

Προστατεύουμε τις Μέλισσες Για Καλύτερη Γονιμοποίηση Ανθέων

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest


Τη περίοδο που διανύουμε (Άνοιξη) η επικονίαση των λουλουδιών γίνεται στη πλειοψηφία τους με τη βοήθεια των μελισσών. Επομένως, να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται οι ψεκασμοί κατά τις απογευματινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προστατεύουμε τις Μέλισσες
Επομένως, να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται οι ψεκασμοί κατά τις απογευματινές ώρες.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHAREΠηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι