Συνοπτικός Οδηγός Καλλιεργητικών Μέτρων Μήνα Δεκεμβρίου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Συνοπτικός Οδηγός Καλλιεργητικών Μέτρων Μήνα Δεκεμβρίου

Συνοπτικός Οδηγός Καλλιεργητικών Μέτρων Μήνα Δεκεμβρίου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest


Συνοπτικός Οδηγός Καλλιεργητικών Μέτρων Μήνα Δεκεμβρίου

Οδηγός Καλλιεργητικών Μέτρων Μήνα Δεκεμβρίου

Οι καλλιεργητικές τεχνικές και εφαρμογές που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές με βάση το ιστορικό που επικρατεί στη χώρα μας. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται με βάση το τόπο και τις παρούσες κλιματολογικές συνθήκες σε συνεργασία με το γεωπόνο. Τηρούμε πάντα όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας του εαυτού μας και του περιβάλλοντος.

Ελιά: Λιπάνσεις στα οψιμότερα. Αρχή κλαδέματος. Φύτεμα μοσχευμάτων κλπ.

Εσπεριδοειδή: Συνέχιση άρδευσης αν οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν. Εφαρμογή σκευασμάτων για φυτόφθορα όπου χρειάζεται. Συγκομιδή.

Ακτινίδιο: Κλάδεμα 18-20 βέργες/δέντρο (αν δεν εφαρμοστεί τον Ιανουάριο). Ψεκασμός με χαλκό.

Σιτηρά: Σπορά οψιμότερων και στα θερμότερα. Καθάρισμα, διόρθωμα αυλακιών στράγγισης. Να σκορπισθεί ή 2η δόση του νίτρου για επιφανειακή λίπανση από 7-8 κιλά το στρέμμα.

Αμπέλι-Σταφίδα: Ξελάκκωμα, λίπανση στα θερμότερα. Φύτεμα μοσχευμάτων.

Καρποφόρα: Κλάδεμα των πολύ πρώιμων (Αμυγδαλιά). Φύτεμα δέντρων. Φύτεμα μοσχευμάτων (Συκιάς, Κυδωνιάς κλπ.) και κωλορίζων (Μηλιάς, Δαμασκηνιάς) σε φυτώρια. Σκάψιμο δέντρων, λιπάνσεις. Χειμερινά ραντίσματα.

ΠατάταΣυγκομιδή όψιμων. Βαμβάκι: Οργώματα του χειμώνα στα θερμότερα.

Λαχανοκομία: Συνέχιση σποράς και μεταφύτευσης (μαρούλια, σπαράγγια). Σπορά σε σπορεία για πολύ πρώιμα. Φύτευση καλλωπιστικών δέντρων και κυρίως δασικών.

Ανθοκομία: Κλαδέματα, φυτέματα, μοσχεύματα.

We Love Kiwi
ΑκτινίδιοΠηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι