Από Τρίτη Οι Πληρωμές Συνδεδεμένων με Σκληρό και Ειδική βάμβακος

Από Τρίτη Οι Πληρωμές Συνδεδεμένων με Σκληρό και Ειδική βάμβακος

Από Τρίτη Οι Πληρωμές Συνδεδεμένων με Σκληρό και Ειδική βάμβακος

[ad_1]

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη για τον αγροτικό κόσµο, µε την είδηση να έρχεται πρώτα εκ στόµατος υπουργού Σπήλιου Λιβανού κατά την επίσκεψή του στη Μακεδονία και να επαναλαµβάνεται κατόπιν από τον νέο πρόεδρο του Οργανισµού Πληρωµών, ∆ηµήτρη Μελά.

Από Τρίτη οι πρώτες πληρωμές για τις συνδεδεμένες, αρχής  γενομένης από σκληρό και ειδική βάμβακος

Στα µέσα της περασµένης εβδοµάδας, στη συνάντηση του µε µέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας στη Βέροια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαµήνυσε ότι η συνδεδεμένη βάµβακος θα πραγµατοποιηθεί έως τις 25 Μαρτίου.

Επ’ αυτού λίγα 24ωρα αργότερα, σε συνάντηση του µε τον βουλευτή της Ν∆ Μάξιµο Χαρακόπουλο ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για εργώδεις προσπάθειες του οργανισµού να πληρωθούν οι συνδεδεµένες για το σκληρό σιτάρι, τους καρπούς µε κέλυφος, τα µήλα, τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, τα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα ζαχαρότευτλα καθώς και η ειδική ενίσχυση βάµβακος, που θα ανέλθει στα 67,82 ευρώ το στρέµµα, πριν την 25η Μαρτίου. Το ίδιο διάστηµα και µέχρι τέλος του µήνα θα γίνουν πληρωµές και προκαταβολές για άλλα καθεστώτα, όπως προώθηση οίνων, διάφορα επιχειρησιακά προγράµµατα, µελισσοκοµία, ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο.

Επί της ουσίας, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να βγουν οι αποφάσεις µε το ύψος κάθε ενίσχυσης για τα παραπάνω συνδεδεµένα καθεστώτα, προκειµένου γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τους υπηρεσιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στη ∆οµοκού γνωρίζουν ήδη τα ποσά των ενισχύσεων ανά προϊόν, προκειµένου να προχωρήσουν τις διαδικασίες, ανεξάρτητα από το ότι δεν έχουν ακόµα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια. Σε κάθε περίπτωση αυτό σηµαίνει ότι από την ερχόµενη Τρίτη είναι πιθανό να ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία της πίστωσης.

De minimis για βαµβακοπαραγωγούς Ροδόπης

Υπεγράφη, σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΚΥΑ για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στους τοµείς παραγωγής σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη τη χώρα, βαµβακιού Ροδόπης, σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις της Κρήτης, σε παραγωγούς του ∆ήµου Καστανέων Έβρου και σε παραγωγούς φυτωρίων ανθοκοµικών και φυτωρίων αρωµατικών φυτών σε όλη την επικράτεια, συνολικού ύψους έως 3.810.529 ευρώ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό καθορίζεται σε:

α) 200 ευρώ ανά στρέµµα για τα σύκα,

β) σε 4,3 ευρώ ανά στρέµµα βαµβακιού,

γ) σε 1.500 ευρώ ανά στρέµµα θερµοκηπιακής καλλιέργειας σε περιοχές της Κρήτης,

δ) σε 1.130 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέργειας φυτωρίων ανθοκοµικών και σε 400 ευρώ ανά στρέµµα αρωµατικών φυτών,

ε) σε 200 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέργειας για το 2019 και 200 ευρώ για το 2020 για τους παραγωγούς του ∆ήµου Ορεστιάδας.

Με βάση τα καρτελάκια σπόρου η συνδεδεµένη στα τεύτλα

Λίγο πριν την πληρωµή της συνδεδεµένης στους τευτλοπαραγωγούς για το έτος 2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο για τη χορήγηση συνδεδεµένης στον τοµέα για την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022, σύµφωνα µε το οποίο οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν παραδώσει το προϊόν σε µεταποιητική µονάδα το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη δήλωση ΟΣ∆Ε το αντίγραφο σύµβασης παράδοσης τεύτλων, τα τιµολόγια αγοράς και τα καρτελάκια σπόρου, από τα οποία θα προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου. Όταν δεν συµφωνεί η ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες µε εκείνη των τιµολογίων, λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη από τις δύο. Για τη νέα καλλιεργητική περίοδο απαιτούνται 100.000 πιστοποιηµένοι σπόροι ανά εκτάριο.

Πηγή: agronews.gr

[ad_2]

Πηγή: Agravia.gr

Μείνεται Συντονισμένοι